Posts Tagged

پلنگ ایرانی

داستانی از «حسرت و امید»

انجمن چند سالی بر روی پلنگ در شمال غرب کشور مطالعاتی انجام داده. سه تا از پارتنرهای انجمن هم در کشور ارمنستان به صورت مشترک در حال حفاظت از جمعیت باقیمانده پلنگ ایرانی ارمنستان هستند. منطقه حفاظت شده ای به همین دلیل تاسیس کردند و محیط بانان استخدام شده از میان مردم محلی در حال…

بیشتر بخوانید