Posts Tagged

معصومه ابتکار

چگونه یوزپلنگ را به مرز انقراض کشاندیم: هشت

سالن کنفرانس خبری، دانشگاه شهید بهشتی بود. از سالن که بیرون می‌آمدیم، خوشحال بودیم. انگار باری سنگین از دوش زمین گذاشته بودیم. هنوز میدان دانشگاه را دور نزده بودیم که تماس ها شروع شد. یک کانال تلگرامی به نقل از یک خبرنگار که در جلسه حضور نداشت، نوشته بود فقط دو یوزپلنگ ماده در ایران…

بیشتر بخوانید

چگونه یوزپلنگ را به مرز انقراض کشاندیم: شش

سال ۱۳۹۴ بود. از نگاه من؛ سال جدی شدن نگرانی در انجمن. جز توران که بچه‌های میراث پارسیان در حال پایش آن بودند انجمن همچنان دیگر زیستگاه‌ها را پایش می‌کرد. . داده‌های دوربین تله ای انجمن هر سال نگران کننده تر می‌شدند. شهریور ماه آن سال برای ما فراموش شدنی نیست. آخرین سالی که جشنواره…

بیشتر بخوانید