Posts Tagged

روز ملی یوزپلنگ ایرانی

چگونه یوزپلنگ را به مرز انقراض کشاندیم: دَه

بهار سال نود و شش بود. اندکی از التهاب اتفاقات سال نود و پنج دور شده بودیم. همچون قبل تلاش داشتیم تا از درِ همکاری با مخالفان، منتقدان و تخریب کنندگان انجمن در آییم. چه بهانه‌ای بهتر از ده سالگی گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی؟ با دفتر مرتبط در سازمان محیط زیست مکاتبه کردیم و…

بیشتر بخوانید

چگونه یوزپلنگ را به مرز انقراض کشاندیم: شش

سال ۱۳۹۴ بود. از نگاه من؛ سال جدی شدن نگرانی در انجمن. جز توران که بچه‌های میراث پارسیان در حال پایش آن بودند انجمن همچنان دیگر زیستگاه‌ها را پایش می‌کرد. . داده‌های دوربین تله ای انجمن هر سال نگران کننده تر می‌شدند. شهریور ماه آن سال برای ما فراموش شدنی نیست. آخرین سالی که جشنواره…

بیشتر بخوانید